Categories
Adblue sistema

Kas yra Adblue sistema?

kas yra adblue sistema

Kas yra Adblue sistema?

Automobilio „AdBlue” sistema – tai išmetamųjų teršalų kontrolės technologija, naudojama dyzelinių variklių išmetamam azoto oksidų (NOx) kiekiui mažinti. NOx yra kenksmingas teršalas, kuris prisideda prie oro taršos ir kvėpavimo takų problemų.

Kas naudojama Adblue sistemoje?

AdBlue sistemoje naudojamas skystis, vadinamas dyzelinių išmetamųjų dujų skysčiu (DEF), kuris dar vadinamas AdBlue. AdBlue yra tirpalas, pagamintas iš karbamido ir dejonizuoto vandens mišinio, kuris įpurškiamas į išmetamąsias dujas prieš joms patenkant į katalizatorių.

Katalizatoriuje AdBlue reaguoja su išmetamosiose dujose esančiais NOx ir suskaido juos į nekenksmingą azotą (N2), vandens garus (H2O) ir anglies dioksidą (CO2). Ši cheminė reakcija vadinama selektyviuoju katalitiniu redukavimu (SCR).

Kas sudaro adblue sistemą?

AdBlue sistemą sudaro AdBlue tirpalo bakas, siurblys, kuriuo tirpalas tiekiamas į išmetimo sistemą, ir jutiklis, kuriuo stebimas AdBlue lygis bake. Sistema suprojektuota taip, kad prireikus į išmetimo sistemą automatiškai būtų įpiltas reikiamas „AdBlue” kiekis.

Kai „AdBlue” bake pritrūksta, automobilio prietaisų skydelyje užsidega įspėjamoji lemputė, įspėjanti vairuotoją papildyti baką. Pripildyti baką yra paprastas procesas, tačiau svarbu naudoti tinkamą „AdBlue” tipą ir laikytis gamintojo nurodymų.

Ar veiksminga Adblue?

Pastaraisiais metais AdBlue sistema pradėta plačiau naudoti, nes dauguma  šalių įgyvendino griežtesnes dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų normas. Įrodyta, kad ši technologija veiksmingai mažina NOx išmetimą, tačiau dėl jos variklio sistema tampa šiek tiek sudėtingesnė ir reikalauja reguliarios priežiūros bei „AdBlue” bako papildymo.

Apskritai „AdBlue” sistema yra svarbi dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo ir oro kokybės gerinimo technologija.

Daugiau informacijos rasite apie šią sistemą čia: adblue